anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 225579
Pregled misa za ovaj tjedan

 Od 11.prosinaca  do 17.prosinaca  2017.g.

PONEDJELJAK
Sv. Damaz

11.PROSINAC

06.00 h

+ STJEPAN TROJKO

UTORAK
Sv. Ivana Ch

12.PROSINAC

06.00 h

+ DAMIR  LEHKEC

SRIJEDA
Sv. Lucija

13.PROSINAC

06.00 h

+ LUCIJA,DOMITAR I JOSIP ŠAFARIĆ

ČETVRTAK
Sv. Ivan

14.PROSINAC

06.00 h

+ STJEPAN TROJKO

PETAK
Sv. Irenej

15.PROSINAC

06.00 h

+ MARIJA  NOVAK

SUBOTA
Sv. Adela

16.PROSINAC

06.00 h

+ ĐURO I FRANCISKA OBADIĆ

TREĆA
NEDJELJA
DOŠAŠĆA
Sv. Lazar

17.PROSINAC

08.00 h
09.30 h


11.00 h

ŽUPNA  MISA
KNEZOVEC
+ ALEKSANDAR CAFUTA 
OBITELJ CAFUTA I VUZEM ANĐELKO I LEOPOLD SMILJANEC


  • 10.PROSINCA PRODAJA RUČNIH RADOVA-DAR ZA  CRKVU.
  • 14.PROSINCA BOŽIĆNA  ISPOVIJED  OD 18. SATI, A UJUTRO OD 9. SATI ISPOVIJED  BOLESNIKA PO KUĆAMA.
  • 16.PROSINACA U 18.00 SATI PALJENJE TREĆE  ADVENTSKE  SVIJEĆE KOD  ŽUPNE  CRKVE.
  • 17.PROSINCA – NEDJELJA  CARITASA  -DAR OD  MILOSTINJE  ZA  POTREBE  CARITASA.
  • KATOLIČKI TISAK GLAS KONCILA.
  • KATOLIČKI KALENDARI NAŠE VARAŽDINSKE BISKUPIJE.
  • VJERONAUK U CRKVI : UTORKOM 3. A I B ; 16.SATI, ČETVRTKOM 8. A I B ; 9.SATI