anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 250876
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.13 %   [633]
Ne       13.17 %   [130]
Ponekad       22.70 %   [224]
Glasalo je: 987 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.