anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 213278
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       65.36 %   [585]
Ne       12.51 %   [112]
Ponekad       22.12 %   [198]
Glasalo je: 895 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.