anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 219955
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       65.60 %   [593]
Ne       12.50 %   [113]
Ponekad       21.90 %   [198]
Glasalo je: 904 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.