anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 225577
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       65.43 %   [598]
Ne       12.36 %   [113]
Ponekad       22.21 %   [203]
Glasalo je: 914 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.