anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 299412
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.29 %   [695]
Ne       13.23 %   [143]
Ponekad       22.48 %   [243]
Glasalo je: 1081 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.