anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 216923
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       65.48 %   [590]
Ne       12.54 %   [113]
Ponekad       21.98 %   [198]
Glasalo je: 901 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.