anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 238282
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.47 %   [615]
Ne       13.00 %   [124]
Ponekad       22.54 %   [215]
Glasalo je: 954 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.