anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 286769
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       63.89 %   [676]
Ne       13.33 %   [141]
Ponekad       22.78 %   [241]
Glasalo je: 1058 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.