anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 273089
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       63.94 %   [656]
Ne       13.26 %   [136]
Ponekad       22.81 %   [234]
Glasalo je: 1026 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.