anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 208349
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       65.16 %   [576]
Ne       12.67 %   [112]
Ponekad       22.17 %   [196]
Glasalo je: 884 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.