anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 296039
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.19 %   [690]
Ne       13.30 %   [143]
Ponekad       22.51 %   [242]
Glasalo je: 1075 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.