anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 258964
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.22 %   [639]
Ne       13.17 %   [131]
Ponekad       22.61 %   [225]
Glasalo je: 995 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.