anketa
Dali dolazite u crkvu?
    Da
    Ne
    Ponekad
rezultati
brojač posjeta: 311354
Rezultati ankete
Dali dolazite u crkvu?
Da       64.12 %   [704]
Ne       13.21 %   [145]
Ponekad       22.68 %   [249]
Glasalo je: 1098 osoba
Anketa je postavljena: 05.02.2009.