Raspored misa

Od 7.lipnja do 13.lipnja 2021.g.

PONEDJELJAK
Sv. Robert

7.LIPANJ

19.00 h

NAKANA - TURK

UTORAK
Sv. Medardo

8.LIPANJ

19.00 h

NAKANA - JURAS

SRIJEDA
Sv. Efrem

9.LIPANJ

19.00 h

+ JOSIP VUK

ČETVRTAK
Sv. Margareta

10.LIPANJ

19.00 h

+ ANA I FRANJO VUGRINEC

PETAK
SRCE ISUSOVO

11.LIPANJ

19.00 h

+ OBITELJ:KOSTEL I MIKOLAJ

SUBOTA
SRCE MARIJINO

12.LIPANJ

19.00 h

+ MARICA MIHALIĆ

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. Antun P.

13.LIPANJ

08.00 h
09.30 h
11.00 h

+ ANTO MAJDANDŽIĆ
KNEZOVEC
ŽUPNA MISA

  • 8C. RAZRED IMA ISPOVIJED 11.LIPNJA U 19 I 30 . U MAČKOVCU A SVETA POTVRDA 12.LIPNJA U 17. SATI U MAČKOVCU.
  • DAROVI ZA CRKVU : OBITELJSKA KNJIŽICA ILI ŽIRO RAČUN ŽUPE SV. JELENE – ŠENKOVEC: HR0223400091116006436
  • KATOLIČKI TISAK : GLAS KONCILA